วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 Dec 2022

| 4,561 view

 

Address: 136 East 39th Street, New York, NY 10016

Phone: 212-754-2230  Fax: 212-644-8110

Email: [email protected] 

Website: unmissionnewyork.thaiembassy.org