ประกาศ

ประกาศ

2558

ที่ทำการแห่งใหม่ของคณะผู้แทนถาวรฯ (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2564)

14 ก.พ. 2564

ประกาศรับสมัครเสมียน 1 อัตรา (ประจำปี 2563) - ปิดรับสมัคร

14 ต.ค. 2563

เปิดรับสมัครสอบ ส.ค. 2563 - โครงการ 2020 Young Professional Programme (YPP) ของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ - ปิดรับสมัคร

14 ต.ค. 2563

King Bhumibol World Soil Day Award: Call for application until 30 September 2020! - ปิดรับสมัคร

9 ก.ค. 2563

18 มี.ค. 62 นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ถึงแก่กรรม

18 มี.ค. 2562