วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 61 view

 

ที่อยู่ 136 East 39nd Street, New York, NY 10016

โทรศัพท์ 212-754-2230  โทรสาร 212-644-8110

Email: [email protected]

Website: http://unmissionnewyork.thaiembassy.org/