คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

| 256 view

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ และมีข้าราชการคณะผู้แทนถาวรฯ และสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารฯเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ 

นอกจากนี้ คณะผู้แทนถาวรฯ ยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านเฟสบุ๊คเพจของคณะผู้แทนถาวรฯ โดยมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบรูไนดารุสซาลามประจำสหประชาชาติ ในฐานะประธานของ ASEAN New York Committee ประจำปี ๒๕๖๔ และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ในฐานะประธานของ ASEAN New York Committee ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ตลอดจนมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร และผู้แทนของคณะผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกและรัฐผู้สังเกตการณ์สหประชาชาติ เข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยร่วมรับชมการเผยแพร่การจัดงานดังกล่าวที่อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ ด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ