เปิดรับสมัครสอบ ส.ค. 2563 - โครงการ 2020 Young Professional Programme (YPP) ของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ - ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบ ส.ค. 2563 - โครงการ 2020 Young Professional Programme (YPP) ของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ - ปิดรับสมัคร

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 1,211 view

2020 Young professionals programme (YPP) 

 

THAILAND is a participating country and Thai nationals are strongly encouraged to apply!

 

The UN Young Professionals Programme (YPP) is an entry exam for young professionals to start a career as an international civil servant in the United Nations Secretariat. Applications will be accepted starting in August 2020 through the UN’s online recruitment platforms: careers.un.org / inspira.un.org.

 

Criteria for participation: The online exams will be held for nationals of a participating country with a Bachelor’s degree or at least a 3-year equivalent degree relevant to the subject area of the exam. Applicants must also be 32 years of age or younger and be fluent in English and/or French.  

 

Exam areas covered in 2020: 

1) Management & Administration 

2) Global Communications 

3) Political Affairs & Human Rights

 

How to apply: All applications must be submitted through the UN’s recruitment platforms: careers.un.org / inspira.un.org.

 

Questions: Applicants are strongly encouraged to make use of the following resources:

 

What is YPPhttps://www.youtube.com/watch?v=zU59x6BC8Og&feature=youtu.be

YPP Application Guidehttps://www.youtube.com/embed/_-WM8cqgWyk