พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ประจำปี ค.ศ. 2022 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ประจำปี ค.ศ. 2022 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

| 54 view

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุริยา จินดาวงศ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และพันเอกเทอดศักดิ์ ใจอารีย์ ที่ปรึกษาทางทหาร คณะผู้แทนถาวรฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญ   เชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพในโอกาสวัน International Day of Peacekeepers (29 พฤษภาคม)       ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นที่ Trusteeship Council สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยมีนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธาน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “Dag Hammarskjöld” จากเลขาธิการสหประชาชาติแก่จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ ประพันธ์อนุรักษ์ กำลังพลประจำกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน (United Mission in South Sudan) เมื่อปี 2564 พร้อมกับลงนามในสมุดแสดงความเสียใจซึ่งระลึกถึงคุณงาม  ความดีของจ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ฯ และเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพอื่น ๆ ที่ได้เสียสละตนเพื่อสันติภาพและประโยชน์สุขของมนุษยชาติ