ครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย

ครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ธ.ค. 2564

| 279 view

เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อความจากนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ข้อความของนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ และข้อความทางวีดิทัศน์ของนายอับดุลเลาะฮ์ ชะฮีด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76 ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ขอขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติและประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76 มา ณ ที่นี้


ข้อความจากนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
https://youtu.be/QFnTxYRUy0Y

ข้อความจากประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 76
https://youtu.be/yQftQdRFWxM

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ