คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
241 view

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นประธาน ณ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ และมีข้าราชการคณะผู้แทนถาวรฯ และสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ