คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

| 78 view

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยนายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นประธาน ณ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ และมีข้าราชการคณะผู้แทนถาวรฯ และสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ